fotolliga (13K)
old_camera (14K)


Condicions de participació


Aquest concurs està reservat als socis de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller.

L'objectiu del concurs de la Fotolliga, és fomentar la realització de fotografies durant la temporada d'activitat de l'associació.

Consta de 10 temes que es publiquen a l'inici de la temporada per a facilitar la seva preparació.

Com a tot concurs en el que existeix una classificació on hi apareixen els noms dels participants, implica que qui hi participi dóna implícitament el seu permís per a publicar el seu nom, tant a la classificació com sobreimprès a la fotografia quan es publiquin els resultats.

En el procés d'enviament de la fotografia i de la votació al concurs, se li demanarà el nom i el primer cognom, apart del títol de l'obra, això significarà que atorga el seu permís per a que el seu nom sigui publicat.

Es publicarà únicament el seu nom i primer cognom.

Us recomanem que llegiu les bases del concurs.

 

Bases de la Fotolliga
                                                                

 1. Participants: Exclusivament els socis de l'Entitat.

 2. Autoria i Drets: Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. Les fotografies presentades no poden haver estat publicades o premiades anteriorment. Només es podrà presentar una fotografia per tema i autor.

 3. Categories:  S'estableixen dues categories:

  • Adults:  Majors de 18 anys.

  • Infantil: Menors de 18 anys (veure punt 15 condicions particulars).

 4. Tema: Es proposarà un tema per mes (10 mesos de setembre a juny).

 5. Tècnica: Totalment lliure.

 6. Mides: 1024 pixels pel costat més gran de la imatge (72 dpi de resolució). Sense signatura . El nom de l'arxiu serà el que vosaltres indiqueu (personalitzat, el que surt de la càmera, etc. (exemple DSC00112.jpg).

 7. Tramesa: Les imatges es pujaran directament a la web habilitada.

 8. Termini d'admissió: De les 0h. del dia 1 a les 0h. del dia 26 de cada mes.

 9. Puntuació / Veredicte: A partir de les 0 h.del 26 de cada mes i fins a les 24h. de l’últim dia del mes en curs es podrà votar entrant a la galeria del mes i fer clic en l’apartat “Enviar una fotografia al concurs / Votar una fotografia”, s’obrirà un formulari on es farà la votació de la següent manera:

  • Es donarà 5 punts a la millor, 4,3,2 i 1 punt.

  • Al guanyador del mes de la fotolliga se li atorgaran 30 punts, al segon 28, al tercer 26 i a la resta es descomptarà un punt fins a la ultima posició que serà de 10 punts.

  • No et pots votar a tu mateix.

  • Temps per realitzar les votacions: De les 0h. del dia 26 a final del mes en curs.

  • Passat aquest termini no s’acceptaran votacions fora del període indicat.

 10. Els resultats de les votacions:  S'exposaran a l'apartat Classificació de la Fotolliga.
  Si algun participant no ens fa arribar els seus vots passarà a la darrera posició a la classificació del mes actual.

 11. Premis: Al final de la temporada es concediran premis al primer, segon i tercer classificat. En cas d'empat en puntuació, qui més cops hagi guanyat (més 30) esdevindrà guanyador.

  • Primer premi: Impressió d’àlbum digital d’alta qualitat de les millors fotos del guanyador ó ampliació de qualitat d’una imatge escollida per el guanyador. A més d’un llibre de fotografia.

  • Segon premi: Llibre de fotografia.

  • Tercer premi:  Llibre de fotografia

 12. Imprevistos: Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt en primera instància per la comissió d’activitats donat part a la Junta essent aquesta la que resoldrà en última instància. El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 13. Temes: Els temes apareixeran definits a l'apartat Temes escollits de la Fotolliga.

 14. Començament de la Fotolliga: El dia 1 de cada mes de setembre.

 15. Categoria Infantil: 

  • Molt important!, caldrà marcar el botó Infantil que apareix a la utilitat per a enviar les fotografies per així diferenciar-les de la categoria d'adult.

  • Votació: Es donarà 3 punts a la millor, 2 i 1 punt.

  • Puntuació:  Al guanyador del mes de la categoria Infantil se li atorgaran 30 punts, al segon 28 i al tercer 26 i a la resta es descomptarà un punt fins a la última posició que serà de 10 punts. No ets pots votar a tu mateix.

  • Premis: Es premiaran als 3 fotògrafs infantils amb millor puntuació durant la lliga, tot i que a criteri de la comissió d'activitats podrà obsequiar-se a la resta de fotògrafs.

Us agraïm la vostra participació.